مطالبی درباره اخلاق مهندسی

در این صفحه سعی می شود اطلاعاتی راجع به این شاخه علمی به تدریج ارائه شود.

جمله طلایی

پنج‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1394 10:24 ب.ظ نویسنده: علی دیزانی نظرات: 0 نظر چاپ

این جمله آغازین سایت مرکز اخلاق دانشگاه سانتا کلارا موجب شد که پس از ماهها برای ثبت آن به صفحه وبلاگم برگردم.

این جمله زیبا و شما:

Being personally ethical may not make you effectively ethical in professional setting.

.You need a vocabulary for explaining your ethical judgments


گاهی من فکر می کنم اصل انرژی و وقت من در اخلاق مهندسی صرف این نکته می شود که اخلاق فردی لزوما موجب اخلاقی رفتار کردن در حرفه نمی شود. توجه به این نکته که تصمیم گیری اخلاقی در وانفسای جهان مدرن با این همه متغیرهای مختلف اجتماعی و فردی معاصر، یک فن و مهارت است.

بسیار دیده ایم کسانی را که انسان های خوبی بوده اند ولی در حوزه کار و حرفه شان، بدون آن که بخواهند و یا حتی متوجه بشوند به دیگران صدمه زده اند. ما براستی علاوه بر رشد فضایل اخلاقی در خود،  نیازمندیم که با الگوهای تصمیم گیری در عمل آشنا باشیم و آنها را بکار بگیریم.

گاهی وقتی در جلسه ای بر ضرورت اخلاق حرفه ای تاکید می کنم، بی رغبتی و بی توجهی مخاطبان ناآشنا آزارم می دهد. امیدوارم هرچه زودتر از گردنه توجیه ضرورت شاخه کلان اخلاق کاربردی عبور کنیم و به پیچ های فنی تر ماجرا برسیم...

مطالعه محتوای وبسایت زیر بسیار سودمند است.

http://ethicsops.com/ethicstestshome.php