مطالبی درباره اخلاق مهندسی

در این صفحه سعی می شود اطلاعاتی راجع به این شاخه علمی به تدریج ارائه شود.

یادداشتی در طراحی درس اخلاق مهندسی دوره کارشناسی : درسی برای دانشجویان سالهای اول یا دانشجویان سال بالایی؟!

دوشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1395 04:59 ب.ظ نویسنده: علی دیزانی نظرات: 0 نظر چاپ

درس اخلاق مهندسی در برخی دانشگاههای دنیا اجباری و در برخی دیگر اختیاری است. گاهی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و گاهی نیز دیده شده که در دوره دکتری نیز ارائه می شود. برای دوره کارشناسی، به دانشگاه هایی برخورده ام که این درس را برای اواخر دوره لحاظ کرده اند و البته موسساتی را نیز دیده ام که در طرح درسی خود اخلاق مهندسی را برای سالهای اول دوره در نظر گرفته اند.   

 

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که برای کارشناسی، کدام طرح بهتر است؟ اخلاق مهندسی برای دانشجویان سالهای اول(اول و دوم) و یا دانشجویان سالهای سوم و بویژه چهارم؟


به طور یقین پاسخ به این درس نیازمند پژوهش است.  بعد از چند سال تدریس این درس این نکات به ذهن حقیر می رسد.

- تحصیل اخلاق مهندسی نیازمند درک علم مهندسی است. فهم مناسب از اصول  و روشهای مهندسی زمینه درک بهتر از مطالب اخلاقی مهندسی ایجاد می کند.

-به طور خاص دانشجویانی که تجربه حرفه ای مهندسی را داشته اند. مثلا در دوره دانشجویی در سارمانی مهندسی کار کرده اند و یا حتی دوره کارآموزی را گذرانده اند، در فهم مطالب  و مشکلات حاضر در حرفه، درک بهتری دارند. در مقاله ای یکی از پژوهشگران تدریس اخلاق مهندسی پیشنهاد کرده بود برای رفع این مشکل در دانشجویان سالهای اول، از موارد مطالعاتی(caser studies) دانشجویی استفاده شود. من نیز این پیشنهاد را در چند ترم آزمایش کردم. نتیجه ملموس بود. چرا که در مسائل مهندسی می دیدم دانشجویان به سختی مشارکت می کنند. ولی در مسائل دانشجویی با رغبت وارد شده و حتی با هم بحث می کردند. پس از بحثهای دانشجویان در مورد آن مساله دانشجویی، حال وقت آن بود که مسأله مشابه را در حوزه مهندسی مطرح کنم. این روش در تجربه شخصی من موفق بود.

-دانشجویان سال بالاتر، وقع کمتری به درس اخلاق می گذارند. مشکلاتی همچون امتحان گارشناسی ارشد، درسهای تخصصی ترم های آخر، مسایل خاص روحی و روانی خاص مربوط به آخر دوره کارشناسی موجب می شود که به این درس به عنوان درس عمومی و حتی نمره آور نگاه کنند. در نتیجه در کلاس توجه و دقت کمتر نموده  و فرایند انگیزه و حساسیت بخشی به آنها بسیار سخت اتفاق می افتد. در این دوران، اعتماد بخشی به آنها نسبت به صحت و کارایی مباحث جدید اخلاق مهندسی در فرآیند سخت تری اتفاق می اقتد. در حالی که دانشجویان سالهای اولیه به راحتی این فرایند را گذرانده و در فرآیند یاددهی-یادگیری مشارکت می کنند. در نتیجه در امتحانات پایانی، عموما حتی با طراحی مساله محور امتحانات، دانشجویان سالهای اول به نسبت دانشجویان سال بالاتر موفق تر هستند.


- ترکیب مختلط دانشجویان سالهای اول و آخر کمی کار را سخت می کند. ولی ظاهرا فعلا در زمان ما، گمان می کنم امکان جداسازی وجود ندارد.

-دانشگاه امیرکبیر در حال حاضر تنها در هنگام ثبت نام به دانشجویان توصیه می کند که افراد بالای 80 واحد درس پاس کرده، این درس را اخذ کنند.

عزت زیاد